วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต
                วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต ได้เริ่มวางรากฐานในวันคริสต์มาส ปี พ.ศ. 2500 ผู้ออกแบบวัดเป็นพระสงฆ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ (Stigmatine) ชาวอิตาเลียน คือ Fr.Primo Carnovali ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 300,000 บาท
                พิธีมิสซาแรก เป็นพิธีปลงศพของ Fr. Egidio Airaghi ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ซึ่งคุณพ่อได้เสียชีวิตในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2501
                นักบุญกัสปาร์ เบอร์โทนี (St. GASPAR BERTONI) เป็นผู้เริ่มรวบรวมกลุ่ม S TIGMATINE ในเมืองเวโรนา ประเทศอิตาลี ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359 ชื่อที่เป็นทางการของกลุ่ม คือ Apostolic Missionaries For Helping The Bishops แต่คนทั่วไป มักจะใช้ชื่อว่า Stigmatines เนื่องจากเป้าหมายหลักของการอุทิศแรงกายแรงใจต่อการที่พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ยอมสิ้นพระชนม์ เพื่อการไถ่บาปมนุษย์ เพื่อวางรากฐานความเชื่อ กิจกรรมแรกของคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ ในจังหวัดภูเก็ต คือ การเปิดโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ซึ่งทำพิธีเปิดโดย พระสังฆราช เปรโตร คาร์เร็ตโต (Bishop Peter Carretto) ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ในปีแรกมีนักเรียน 223 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 2,000 คน
                คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ ทำงานช่วยเหลืองานของพระสังฆราชใน 5 ทวีป ตามความจำเป็นในแต่ละด้าน เช่น งานมหาวิทยาลัย, การสอนคำสอน, งานโรงเรียน, โบสถ์, ช่วยเหลือคนยากจน, งานเกี่ยวกับเด็ก และงานช่วยเหลือสังคม
                พระสงฆ์คณะนักบวชของคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ ชุดแรก ที่เข้ามาในประเทศไทย ได้เข้ามาในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2495 คือ Fr.Lino Inama, Fr.Mark Blasutig, Fr.Egidio Airaghi ส่วน Fr. Primo Carnovali และ Fr. John Ceresatto เข้ามาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2495 พระสังฆราช เปรโตร คาร์เร็ตโต ได้ฝากการดูแล 5 จังหวัดให้กับ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ คือ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ในทั้ง 5 จังหวัดนี้ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้เริ่มกิจกรรมงานเกี่ยวกับโรงเรียนและวัด บ้าน สถานที่ตั้ง ในจังหวัดภูเก็ต จะอยู่ในตัวเมือง โดยมีโรงเรียนขนาดใหญ่ และวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นวัดแรกที่มีการก่อสร้างในภาคใต้ของประเทศไทย วัดนี้ตั้งอยู่ในซอยตลิ่งชัน อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต ห่างจากโรงแรม เมโทรโปล (Metropol) 300 เมตร