ข้อคิดจากพระคัมภีร์ หัวข้อ Where to Find Help, When..โดยเพิ่มระบบฟังเสียงจากพระวรสารได้
กรุณาคลิก ที่ภาพด้านล่างเพื่อนำไปสู่การสืบค้น หากต้องการฟังเสียงจากพระวรสารกรุณากดปุ่มSTOPเพื่อหยุดการเล่นเสียงในหน้านี้ก่อน