หลังจากเลือกหัวข้อแล้ว กรุณาอย่าลืม กด Submit ทุกครั้ง

และหลังจากได้ไฟล์แล้วให้คลิก 2 ครั้ง ที่ชื่อไฟล์ที่ได้ในตาราง ในช่องที่ 3

รายชื่อไฟล์ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล
idtopicfile_namefile_typefile_size


คลิกเพื่อฟังเสียงพระวรสารหลังจากที่ได้ คลิก Submit แล้วเท่านั้น