โปรแกรมสืบค้น ข้อคิดจากพระคัมภีร์ และข้อความจากจดหมายนักบุญเปาโล
ได้รับความเอื้อเฟื้อ และรวบรวม โดย ซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพ

ท่านสามารถเปิดอ่านได้โดยไม่ต้อง Download หรือจะ Download เก็บไว้ก็ได้ จาก
การเลือกด้านล่างนี้


ดูคำอธิบายอักษรย่อในพระคัมภีร์
เข้าสู่โปรแกรมสืบค้นข้อความจาก
จดหมาย น.เปาโล

โปรแกรมสืบค้นข้อคิดและกำลังใจ
จากพระคัมภีรสำหรับผู้บริหาร